השבחת נכסי נדלן

פיג'ויה נדלן בע"מ מספקת ייעוץ למקסום ערך הנכס והשבחתו טרם שווקו לקונים פוטנציאליים. 

הכנת תיק הנכס  - בדיקת רישומי הנכס, זכויות קיימות ועתידיות, הכנת הסכם המכר

שיווק ומכירה - ניהול קמפיין פרסומי במדיה הדיגיטלית המבוסס על הקמת אתר ייעודי לנכס 

ניהול המכירה- ליווי וניהול המו"מ מול המציעים